5 lỗi cơ bản của quản lý quyền NTFS và cách tránh mắc lỗi

Quản lý quyền NTFS là một phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền truy cập vào các tệp và thư mục bí mật của tổ chức. Quản trị viên CNTT thường gặp khó khăn trong việc quyết định cấp quyền nào cho ai và trong hầu hết các trường hợp, nhân viên có quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn mức họ cần. Trong các tổ chức có môi trường CNTT lớn, quản trị viên xử lý hàng nghìn thư mục, quyền duy nhất, nhóm bảo mật, tư cách thành viên nhóm, v.v.

Quản lý quyền NTFS

Trong những môi trường phức tạp này, quản trị viên có nhiều khả năng gặp sự cố khi định vị và sửa các sơ hở trong các quyền NTFS được chỉ định; để giải quyết vấn đề này, có một số điều mà quản trị viên có thể tránh được sẽ rất lâu trong việc quản lý quyền NTFS.

1) Chỉ định người dùng quyền truy cập trực tiếp vào các thư mục.

Sai lầm phổ biến nhất mà quản trị viên mắc phải khi chỉ định quyền là cấp quyền truy cập trực tiếp cho người dùng. Đây có thể là cơn ác mộng về bảo trì đối với quản trị viên nếu người dùng này bị xóa hoặc thay đổi vai trò của họ, khiến quản trị viên phải tìm kiếm và xóa các SID và ACL mồ côi.

Cách tốt nhất là tạo nhóm bảo mật phù hợp và chỉ định người dùng vào nhóm này. Khi rời khỏi tổ chức hoặc thay đổi vai trò, người dùng có thể bị xóa khỏi nhóm và chỉ định lại cho một nhóm khác theo vai trò mới.

2) Cấp cho mọi người hoặc nhóm Người dùng được xác thực toàn quyền kiểm soát các thư mục.

Một lỗi khác mà quản trị viên mắc phải là cấp toàn quyền kiểm soát cho nhóm Mọi người hoặc nhóm Người dùng được xác thực. thư mục con cho phép người dùng trái phép thay đổi quyền NTFS trên tệp hoặc thư mục. Quản trị viên phải thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên đối với máy chủ tệp của họ để tìm bất kỳ trường hợp nào mà người dùng có toàn quyền kiểm soát và thay thế chúng bằng các quyền dựa trên nhóm bảo mật.

3) Đối xử với các đơn vị tổ chức (OU) như các nhóm bảo mật.

Một số quản trị viên coi các đơn vị tổ chức giống như các nhóm quyền khi cung cấp quyền truy cập cho người dùng; quản trị viên sẽ cấp cho các đơn vị tổ chức các quyền NTFS trực tiếp cho các tệp và thư mục — thường là cho các thư mục dành cho mục đích sử dụng của một bộ phận cụ thể. Điều này có thể gây ra vấn đề khi cung cấp cho người dùng quyền truy cập trực tiếp vào các thư mục. Trong trường hợp một nhân viên rời khỏi tổ chức hoặc được chuyển đi, quản trị viên sẽ được rời khỏi mạng để tìm kiếm các SID mồ côi để làm sạch trong ACL.

4) Không xác định được các quyền NTFS bị hỏng.

Nếu một quyền NTFS bị hỏng, sự kế thừa của quyền kiểm soát truy cập sẽ không hoạt động chính xác. Điều này có nghĩa là các quyền được áp dụng cho thư mục mẹ chưa được truyền xuống thư mục con hoặc thư mục con có các quyền kế thừa không được áp dụng cho thư mục mẹ.

Các công cụ quản lý quyền NTFS gốc không giúp dễ dàng xác định các danh sách kiểm soát truy cập (ACL) bị hỏng này, khiến quản trị viên gặp khó khăn trong việc xác định vị trí và khắc phục chúng, mở đường cho các vấn đề bảo trì trong tương lai. Những gì quản trị viên CNTT cần là một công cụ toàn diện có thể xác định thư mục con và sửa các quyền NTFS bị hỏng.

5) Đặt quyền NTFS trên cấu trúc thư mục sâu.

Các tổ chức không có kế hoạch cấu trúc thư mục thích hợp thường có các thư mục với nhiều thư mục lồng nhau bên trong. Việc gán quyền NTFS cho các thư mục lồng nhau này có thể gây ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như không biết ACL bảo mật nào tồn tại ở cấp thư mục con.

Quản trị viên có thể ngăn các quyền ẩn bằng cách đảm bảo cấu trúc thư mục có mức giới hạn của các thư mục con mà trên đó có thể thiết lập quyền NTFS. Quản trị viên cũng cần theo dõi các quyền mà mỗi lớp của thư mục con đang thừa hưởng. Mặc dù có các điều khoản để từ chối quyền ở cấp thư mục một cách rõ ràng, nhưng tốt hơn là nên có một hệ thống phân cấp tối giản để quản lý quyền.

Vấn đề chính mà quản trị viên AD phải đối mặt là thiếu một công cụ minh bạch có thể dễ dàng phát hiện và giải quyết những vấn đề này mà không yêu cầu bất kỳ tập lệnh PowerShell phức tạp nào. ADManager Plus liên tục được bình chọn là một trong những công cụ hàng đầu để báo cáo và quản lý quyền NTFS .

Bắt đầu với bản dùng thử miễn phí và giúp quản lý và báo cáo quyền NTFS dễ dàng!