Cách thay đổi mã PIN UPI của bạn trên Google Pay

Google lưu ý rằng nếu người dùng nhập sai mã PIN UPI hơn 3 lần, họ phải đặt lại mã PIN hoặc đợi 24 giờ để thực hiện giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, nếu người dùng Google Pay chắc chắn rằng họ đã quên mã PIN, họ có thể cập nhật mã PIN UPI của mình.

Đối với những người luôn để quên ví ở nhà, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với các tùy chọn thanh toán UPI như Google Pay. Nó cũng giúp những người thiếu tiền mặt hoặc đã quên việc thực hiện một giao dịch bằng tiền mặt là như thế nào. Tuy nhiên, đôi khi những người hay quên cũng có thể quên mật khẩu hoặc mã PIN UPI mà không thể thực hiện giao dịch trên nền tảng thanh toán UPI. Vào những lúc như thế này, có tiền mặt rất có ích. Nhưng bạn cũng có thể thay đổi mã PIN UPI của mình trong trường hợp bạn quên hoặc muốn thay đổi mã PIN vì lý do an toàn.

Google lưu ý rằng nếu người dùng nhập sai mã PIN UPI hơn 3 lần, họ phải đặt lại mã PIN hoặc đợi 24 giờ để thực hiện giao dịch tiếp theo. Người dùng không thể gửi hoặc nhận tiền trong thời gian này. Tuy nhiên, nếu người dùng Google Pay chắc chắn rằng họ đã quên mã PIN, họ có thể cập nhật mã PIN UPI của mình.

Thật đơn giản để thay đổi mã PIN UPI Google Pay của bạn từ chính ứng dụng, với điều kiện là bạn vẫn mang theo số điện thoại đã đăng ký. Dưới đây là các bước bạn cần làm để thay đổi mã PIN UPI trên Google Pay.

- Mở Google Pay.
- Ở trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh của bạn.
- Nhấn vào tài khoản Ngân hàng của bạn.
- Chọn tài khoản ngân hàng bạn muốn chỉnh sửa.
- Nhấn vào Quên mã PIN UPI.
- Nhập 6 chữ số cuối của số thẻ ghi nợ của bạn và ngày hết hạn.
- Tạo mã PIN UPI mới.
- Nhập OTP bạn nhận được bằng SMS.

Google Pay cũng cho phép người dùng kiểm tra số dư tài khoản và các giao dịch trước đó của họ. Bạn cũng có thể kiểm tra số dư tài khoản của mình trên Google Pay bằng cách làm theo các bước sau:

- Mở Google Pay.
- Ở trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh của bạn.
-- Tài khoản ngân hàng.
- Nhấn vào tài khoản có số dư bạn muốn kiểm tra.
- Nhấn vào Xem số dư.
- Nhập mã PIN UPI của bạn.

Người dùng cũng có thể xóa tài khoản ngân hàng cũ và cập nhật tài khoản ngân hàng mới trên nền tảng bằng cách làm theo các bước nhất định.

- Mở Google Pay.
- Ở trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh của bạn
- Chọn Tài khoản ngân hàng.
- Nhấn vào tài khoản bạn muốn xóa.
- Nhấn vào Thêm hoặc ba dấu chấm ở bên phải.
- Chọn loại bỏ tài khoản.

Người dùng cũng có thể quyết định nơi họ muốn nhận tiền. Họ sẽ phải làm theo các bước tương tự như đã nêu ở trên và sau đó ở cuối trang, hãy nhấn vào Đặt làm tài khoản chính.