Đã tiếp tục cập nhật One UI 4 ổn định cho Galaxy Z Fold3 và Z Flip3

Samsung đã tiếp tục phát hành One UI 4 ổn định cho Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 tại Hàn Quốc. Xin nhắc lại,

Samsung đã tiếp tục phát hành One UI 4 ổn định cho Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 tại Hàn Quốc. Xin nhắc lại, bản cập nhật đã bị tạm ngưng do nhiều lỗi và các báo cáo về khả năng sử dụng kém tạo nên những người chấp nhận sớm. Bản dựng mới đi kèm với số bản dựng BUL4 và được cho là sẽ giải quyết tất cả các rủi ro từ các bản phát hành trước.

Người dùng Fold and Flip của Hàn Quốc một lần nữa sẽ đóng vai trò là người thử nghiệm ngâm mình cho bản dựng mới nhất và nếu mọi việc suôn sẻ, bản phát hành sẽ lan rộng ra các khu vực khác. Khi nào và nếu bản cập nhật đến với thiết bị của bạn, bạn nên sao lưu tất cả dữ liệu của mình trước để đề phòng trường hợp bạn gặp bất kỳ sự cố nào.