Giới thiệu Quản lý quyền riêng tư dành cho Microsoft 365

Bảo vệ mọi người và các công cụ họ sử dụng để duy trì kết nối, hoàn thành nhiều công việc hơn và phát triển mạnh mẽ trong môi trường kết hợp ngày nay là điều quan trọng. Vì lý do này, Microsoft đã đưa ra một giải pháp độc đáo có tên Quản lý quyền riêng tư cho Microsoft 365 . Nó sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định và ngăn ngừa các rủi ro về quyền riêng tư quan trọng phát sinh từ việc chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới và chia sẻ quá mức.

Quản lý quyền riêng tư cho Microsoft 365, một công cụ tuân thủ dựa trên AI

Không có gì ngạc nhiên, bối cảnh quy định về quyền riêng tư dữ liệu phức tạp hơn bao giờ hết. Vì vậy, đôi khi việc tuân thủ các quy định có thể cảm thấy bất khả thi. Quản lý quyền riêng tư cho Microsoft 365 được thiết kế cho mục đích này.

Nó đã xây dựng các API cho phép quản trị viên quyền riêng tư tích hợp với các quy trình và giải pháp hiện có của tổ chức để tự động tạo và quản lý các yêu cầu quyền của chủ thể trong Quản lý quyền riêng tư. Hơn nữa, họ có thể thiết kế và tự động hóa các chính sách quyền riêng tư bằng cách sử dụng mẫu ngoại vi hoặc tạo chính sách tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức.

Động thái này có thể đi một chặng đường dài để giúp khách hàng bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng một nơi làm việc phù hợp với quyền riêng tư. Với các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và dữ liệu không được xác định theo mặc định, Quản lý quyền riêng tư dành cho Microsoft 365 giúp các tổ chức có khả năng hiển thị từ đầu đến cuối về các rủi ro quyền riêng tư trên quy mô lớn theo cách tự động, Vasu Jakkal Phó Chủ tịch Công ty, Bảo mật, Tuân thủ và Danh tính trong một bài đăng blog bảo mật .

Nói tóm lại, thiết kế mới nhằm trao quyền cho các quản trị viên quyền riêng tư tự giảm thiểu rủi ro, giải phóng nguồn lực CNTT để tập trung vào các vấn đề cấp bách hơn và rủi ro nghiêm trọng cao.

Phải nói rằng, để xây dựng một nền văn hóa bảo vệ quyền riêng tư, bạn cần một lực lượng lao động có học thức và được đào tạo bài bản, để họ biết cách xử lý dữ liệu đúng cách. Quản lý quyền riêng tư thông qua những hiểu biết sâu sắc và bối cảnh của nó sẽ cho phép quản trị viên tự động hóa các chính sách quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm .