Tag: 21H1

Tin Tức

Windows 10 phiên bản 21H1 cuối cùng đã chính thức và nó...

Microsoft đã chuyển đổi Windows Updates thành các nhà cung cấp các tính năng và công nghệ mới tốt hơn trong thập kỷ qua. Chúng tôi...

Tin Tức

Windows 10 v 21H1 hiện có sẵn để xác thực trước khi phát...

Trong một thời gian, Microsoft đã làm việc trên Windows 10 phiên bản 21H1, bổ sung và thay thế các tính năng dựa trên phản hồi của...

Tin Tức

Hiện đã có bản cập nhật Windows 10 v 21H1 tháng 5 năm 2021;...

Trên 18 ngày của tháng, Microsoft tung ra phiên bản 21H1 của Windows 10. Trái ngược với hầu hết các bản cập nhật mùa xuân, đây là...