Tag: ảnh ba chiều

Tin Tức

Microsoft Mesh để kích hoạt ảnh ba chiều trong các cuộc...

Microsoft đã giới thiệu một nền tảng hoàn toàn mới Mesh cho các cuộc họp ảo và tương tác dựa trên MR tại Ignite 2021. Nền tảng Microsoft...