Tag: Cách sửa lỗi mã dừng

Mẹo Hay

Cách sửa lỗi mã dừng Windows 11. Thông tin cấu hình hệ...

Lỗi BSoD (Blue Screen of Death), thường được gọi là lỗi dừng, khiến hệ điều hành bị treo, tiếp theo là màn hình xanh với mã lỗi được...