Tag: Chip

Sản phẩm

Nhóm thiết kế chip mới của Apple ở Nam California

Hơn 9 tháng sau khi công bố nhà máy thiết kế chip mới tại Munich, Apple đã bắt đầu tuyển dụng các kỹ sư có kinh nghiệm về chip modem...

Tin Tức

Windows 11 cung cấp tính năng bảo vệ từ Chip tới đám mây

Để hỗ trợ các cách làm việc kết hợp mới, cần phải giải quyết số lượng ngày càng tăng các mối đe dọa và các cuộc tấn công vào phần...