Tag: Firefox 89

Tin Tức

Tải xuống Firefox 89 với thiết kế Proton mới cho Máy tính...

Không có gì lạ khi Mozilla giới thiệu các đại tu về hình ảnh cho trình duyệt Firefox. Nhà phát triển đã thực hiện nhiều lần, bao gồm...