Tag: kiểm duyệt

Game/App

Đánh giá của Blue Archive bị đánh bom do kiểm duyệt, Giám...

Blue Archive toàn cầu đã bị đánh bom vì kiểm duyệt một cảnh trong trò chơi. Trước đó, Nexon đã trấn an người chơi rằng nghệ thuật...