Tag: Microsoft Defender

Tin Tức

Hỗ trợ điểm cuối của Microsoft Defender Windows 10 trên...

Microsoft đã thông báo rằng Microsoft Defender for Endpoint hỗ trợ Windows 10 trên các thiết bị ARM thường khả dụng. Điều đó có nghĩa...

Tin Tức

Microsoft Defender cho Endpoint hiện bảo vệ chống lại các...

Microsoft đã hợp tác với Intel để giới thiệu tính năng bảo vệ chống mã hóa thông qua Microsoft Defender cho Endpoint. Là một phần...