Tag: Netflix

Mẹo Hay

Cách bỏ chặn Netflix ở các khu vực khác nhau

Netflix là một trong những dịch vụ phát trực tuyến video tốt nhất cung cấp nội dung tốt nhất trên internet. Tuy nhiên, Netflix cũng...

Mẹo Hay

Cách xem các chương trình trên Netflix bằng ngôn ngữ ưu...

Netflix cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ hoặc phụ đề của các chương trình hoặc bộ phim họ đang xem.