Tag: OneDrive

Tin Tức

Giờ đây, bạn có thể tải lên một tệp 250GB lớn trên SharePoint,...

Chỉ trong năm 2021 , Microsoft đã thêm rất nhiều tính năng vào bộ Microsoft 365 . Tất cả các bản cập nhật này đều cố gắng làm cho...

Tin Tức

Microsoft công bố tích hợp Universal Print với OneDrive

Universal Print là sáng kiến ​​in ấn dựa trên đám mây của Microsoft. Loại in đám mây này cho phép bạn mang bản in đi bất cứ đâu miễn...