Tag: Oppo

Sản phẩm

Oppo cấp bằng sáng chế cho điện thoại có camera dưới màn...

Oppo đã phát triển máy ảnh dưới màn hình từ cuối năm 2019 , nhưng vẫn chưa phát hành một điện thoại thông minh thực tế, có sẵn để...