Tag: tệp đã xóa

Mẹo Hay

iBoysoft Data Recovery: Khôi phục các tệp đã xóa từ Ổ đĩa...

Một trong những điều tồi tệ nhất khi lưu giữ nhiều công việc và dữ liệu gia đình là làm mất nó. Sau tất cả phần cứng của nó, và nó...