Tag: WSL

Tin Tức

Các ứng dụng GUI của Linux hiện có thể chạy trên Windows...

Trong hơn một năm, Microsoft đã cố gắng làm cho Hệ thống con Windows dành cho Linux trở nên dễ tiếp cận hơn và có nhiều tính năng...