Tag: Xbox Live

Tin Tức

Microsoft nói lời chia tay với Xbox Live - Long Live Xbox...

Microsoft đã thay đổi cách chúng ta chơi trò chơi điện tử với việc giới thiệu Xbox Live cho bảng điều khiển Xbox ban đầu. Trong suốt...